Jag föreläser gärna för grupper om vad bitcoin är och hur man genererar nya mynt. Kontakta mig via email  bitcoin@dunkers.it

Foton från föredraget ”Vad är Bitcoin?” hos Kista Rotaryklubb 2014-05-08.